Baltic trip

Pavel O mně

If you are on Erasmus, you really want to travel around, your friends can come to visit you. And we did. Vilnius, Riga, Pärnu, Tallinn, Helsinki. Another small trip in Baltic countries.

Free guided tour - Tallinn

When Kristýna decided to come to visit me, I had to think about some program. But in Finland is just nature. So we decided to visit others countries as well. Plan was simple, we are going to meet in Vilnius and then travelling to Riga, Pärnu, Tallinn, Helsinki and back to Jyväskylä.


Když se Kristýna rozhodla mě navštívit, říkal jsem si, že ve Finsku kromě přírody toho moc není. Tak jsme se rozhodli výlet trochu rozšířit i za hranice Finska. Plán byl jednoduchý, potkat se ve Vilniusu, cestovat do Rigy, Pärnu, Talinu, Helsinek a pak zpět do Jyväskyly.

Day 1 - Vilnius

On Friday 25.3 at 8:00 we finally met in Vilnius bus station. We saw there small part Užupis, Cathedral Basilica and Gediminas tower. Luckily weather was great, and we can sit in Bernardine Garden and enjoy free time, because Vilnius isn't so big city. During evening, we went by bus back to Riga, to my friend’s place, so we didn't have to pay acommodation. Thank you Srdjan.


V pátek 25.3 v 8:00 jsme se konečně potkali na autobusové stanici ve Vilniusu. Poté jsme viděli Užupis, katedrálu Basilica a věž Gediminas. Počasí naštěstí bylo úžasné, tak jsme mohli posedět v zahradách Bernardine a užívat, protože Vilnius moc velký není. Večer jsme se autobusem přepravili do Rigy, kde jsme byli ubytováni u mého kamaráda a tak jsme ušetřili za ubytování. Velké díky Srdjanovi.

Vilnius - Cathedral Basilica

Day 2 - Riga

Riga is much bigger than Vilnius, and especially in old town are lots of small streets, old houses and many, many churches. We did a free guided tour around the Riga and as always, those free tours are much better than normal tours, and I have to recommend it for you. We saw also changing guards at  Freedom monument.

As guider recommend Ala restaurant, we visited it for really delicious and typical Latvian food. For evening, we came back to city center to take some night pictures and observe city during night, which is very nice during that time.


Riga je mnohem větší než Vilnius, především v historické části města je hodně malých uliček, starých domů a opravdu hodně kostelů. Podnikli jsme free guided tour okolo Rigy a jako vždy, tyto tour jsou mnohem lepší než běžné prohlídky. Rozhodně musím doporučit, ať jste kdekoli. Také jsme viděli výmenu stráží u Pomníku Svobody.

Jak nám naše průvodkyně doporučila, šli jsme na oběd do Ala restaurace na opravdu výborné a typické Lotyšské jídlo. Riga je v noci také nádherná a tak jsme si město prošli také za tmy a udělali nějaké fotky.

Riga - train station

Day 3, 4 - Estonia - Parnu & Tallinn

On Sunday morning, we left my friends place and by bus went to Pärnu, city in Estonia known for sand beach. City is small, but that beach was awesome. Sea was frozen at shore and we stayed there for taking a rest, later just walking around nice parks and waiting for bus to Tallinn.

I fall in love to Tallinn, and even I been there now for third time, I don't mind. We stayed there for 2 nights and did free guided tour again (cover picture). Tour is going along all nice places in old town, but very fast. Later you have to go again and enjoy it. In Tallinn are many things to see, but our most favourite was medieval pub Dragon in old city hall and Labor bar. Tallinn is also very nice during night and as all northern cities also safe, like made for night walks.


V neděli ráno jsme opustili náš azyl u Srdjana a vyrazili autobusem do Estonského města Pärnu. Město je známé především svou dlouhou písčitou pláží, která vypadala úžasně, neboť moře bylo na břehu ještě zamrzlé. Město nebylo velké, tak jsme nejvíce času trávili v parku a čekali na autobus do Talinu.

Do Talinu jsem se úplně zamiloval, a přesto že jsem zde byl již potřetí, vůbec mě to nevadilo. Zůstali jsme zde celkem 2 noci, a také se zúčastnili free guided tour (úvodní fotka). Tour projde opravdu celou historickou část, ale velmi rychle. Poté je potřeba si to projít znovu a pomaleji. V Talinu je hodně věcí, naše nejoblíbenější však byla středověká hospoda Dragon ve staré radnici  a bar Labor. Talin je v noci taky nádherný a jako všechny severské země, taky bezpečný, ideální pro noční procházku.

Pärnu - beach

Day 5 - Helsinki

Tuesday 29.3 was my last day outside, we took ferry from Tallinn and went to Helsinki city. Sadly there is no historical part, but we visited national library, Rock church, Helsinki Cathedral and some parks. Weather was suprisingly good for Finland, and we were chilling after whole trip. During evening we arrived to Jyväskylä, and that was all for me. Another trip was over. Thank you!


Úterý 29.3 byl pro mě poslední den výletu, ráno jsme se trajektem přepravili do Helsinek. Bohužel zde ale není moc historických budov, tak jsme navštívili národní knihovnu, kostel ve skále, katedrálu parky. Počasí bylo až překvapivě dobré na Finsko, takže jsme jen relaxovali po celém výletě. V průběhu večera jsme dorazili zpět do Jyväskyly, což bylo pro mě vše. Další výlet je za námi. Díky!

Helsinki - Kaisaniemi park

Přidat komentář

Právě odpovídáte na existující komentář. Zrušit

Komentáře

Novinky z blogu

Responzivní obrázky v HTML

V tomto článku se podíváme na to, jak lze pomocí atributů srcset a sizes servírovat obrázky různých velikostí podle kontextu webové...

Další články