Lahti Ski games 2016

Pavel O mně

One day trip to another city in Finland, Lahti. They hosted ski games in cross-country skiing and ski jumping and we cannot miss that opportunity. Read more! P.S. Čechišen to je psáno taky

Salpausselkä stadium in Lahti

Next year in Lahti will be World Championships in ski games. And last weekend 19.2 - 21.2.2016 was official sneak peak and Lahti is not so far. So we decided to go there for 1 day trip as true Czech fans, almost..

We choose Sunday for our trip, even it was last day. Some of us took a bus early in morning, but Suzanne suggested hitchhiking. As I tried it in Finland already during Adventure trip, I decided to join her and save some money. Luckily, this time driver can speak English very well, and even he was Finn, we talked whole time during way to Lahti.


V roce 2017 bude v Lahti světový pohár v zimních hrách, a minulý víkend 19.2-21.2.2016 byla oficiální předpremiéra. Byl víkend a Lahti nebylo daleko tak jsme se rozhodli vyrazit, jako správní fanoušci, skoro..

Rozhodli jsme se jet v neděli, přestože to byl poslední den. Někteří jeli busem brzo ráno, ale Suzanne navrhla stopovat. Protože jsem to již ve Finsku dříve zkoušel při našem velkém výletu, rozhodl jsem se připojit a ušetřit nějaké to euro.

Skiathlon

Finally we met in Salpausselkä area just on time when cross-country skiathlon started. Also one Czech was there, Martin Jakš. He ended in 49. place 5 minutes after first one. In whole area were also lots of another accompanying program, where you can spent some time between races.


Potkali jsme se až na místě v areálu Salpausselkä zrovna na čas, když začínal skiatlon mužů. Mezi startujícími byl také český závodník Martin Jakš, který skončil na 49. místě, se ztrátou 5 minut na prvního. V celém areálu byl také bohatý doprovodný program, kde jste se mohli zabavit mezi závody.

Circus as accompanying program

Ski jumping in morning was canceled due to big wind, but luckily it gets better during afternoon so they didn't have to cancel it. But still race was moved from 130m hill to normal 100m hill. In this race we had 4 Czech representants, Hlava Lukáš, Janda Jakub, Koudelka Roman and Matura Jan, which wasn't qualified to race.Janda was 7th and Koudelka 8th after first round. Finally Koudelka was 4th, Janda 14th and Hlava 21st.


Ranní závod ve skocích byl zrušen pro silný vítr, naštěstí se ale vítr umoudřil a odpolední závod se již konal, jen byl přesunut ze 130m na 100m můstek. V tomto závodě jsme měli 4 české reprezentanty Hlavu Lukáše, Jakuba Jandu, Koudelku Romana a Maturu Jana, který se ale nekvalifikoval. Po prvním kole byl Janda 7. a Koudelka 8. Poté ale se Janda propadl až na 14. místo, zatímco Koudelka se vyhoupl na 4. pozici.

Skiathlon

During whole race Crowd supporters from Poland were making fun and support crowd, as their name says. During jumping, they played songs from country of jumper, so you can hear Jožin z bažin, Ich bin schnappiFliegerlied, Tarkenee and many others. Atmosphere was really amazing!

V průběhu celého večera polští Crowd supporters se starali o dobrou náladu. Během skoků hráli písničky ze zemí, z jaké skokan pocházel, tak jste mohli slyšet Jožin z bažin, Ich bin schnappiFliegerlied, Tarkenee a mnoho dalších. Atmosféra byla prostě parádní!


Thanks to Patrik for great idea to go there, Tomáš for taking Czech flag and Suzanne and Lukáš for joining this amazing trip.
Díky Patrikovi za skvělý nápad jet, Tomášovi, že dovezl českou vlajku a Suzanne Lukášovi že se připojili na parádní výlet.

Přidat komentář

Právě odpovídáte na existující komentář. Zrušit

Komentáře

Pavel Kutač (děda)

24.2.2016 20:40

Ahoj Pavle, jsem rád, když si něco od Tebe mohu přečíst děda

Odpovědět

Novinky z blogu

Vlastní eventy v Javascriptu

Eventy jsou s Javascriptem spjaty už od jeho počátků. Přesto, že jich v základu obsahuje nepřeberné množství, je někdy užitečné vytvořit si eventy vlastní. V tomto článku se...

Další články