Weekend in Stockholm

Pavel O mně

Trip to Stockholm, capital city of Scandinavia, for weekend and even little more.

Gamla Stan - Stockholm panorama

EN: Stockholm is very popular destination for students in Finalnd, so we did it as well during weekend 11 - 14.3, but no by ferry, it was too expensive. For my pleasure we found a cheap plane tickets, as I don't like flying. Because of my internship, I cannot go on Friday morning as others, I joined them during evening in Best Western Kom hostel.


CZ: Stockholm je populární destinací u místních studentů, tak jsme se rozhodli jej navštívit také o víkendu 11 - 14.3, ale ne trajektem, protože byl příliš drahý. Pro mé potěšení jsme našli levné letenky, a já tak nerad létání. Kvůli mé stáži jsem nemohl odjet v pátek ráno jako ostatní, proto jsem se ke zbytku přidal až v pátek večer přímo v Best Western Kom hostelu.

Day 1 - Saturday

EN: We had really nice weather during Saturday, perfect to going through old town on island Gamla Stan. To visit city hall, castle and other nice places. At castle we did a stop for changing the guards, which was so long and boring. It looks like they changed 3 times...


CZ: V sobotu bylo počasí opravdu vydařené a ideální pro prozkoumání historické částí města na ostrově Gamla Stan. Navštívili jsme radnici, hrad a další pěkná místa. U hradu jsme se zastavili během střídání stráží, které trvalo tak dlouho až bylo nudné. Vypadalo to, jakoby se vystřídali celkem 3-krát.

Changing the guards

EN: Stockholm is city with a lots of islands, so part of public transport are boats going from island to island. Sadly we didn't make that trip, we had another plans and other days weather wasn't so nice.

I met there friend Tijmen from autumn semester from Jyväskylä and Jürgen met also his friend from Austria. Suddenly we had guiders for our days and we saw really nice places with view, fancy underground stations Kungsträdgården, or places with cheap food. During evening we went outside for a dinner and beer to see city night life.


Stockholm se rozkládá na mnoha ostrovech, proto součástí veřejné dopravy jsou také lodě plující z ostrovu na ostrov. Bohužel jsme se žádnou neprojeli, protože jsme měli jiný plán a další dny nebylo pěkně.

CZ: Po ne tak dlouhé době jsem se také potkal s Tijmenem, který byl v Jyväskyle na Erasmu minulý semestr. Jürgen také potkal spolužačku z Rakouska a tak jsme rázem měli průvodce pro naše dny ve Stockholmu. Díky nim jsme se podívali na pěkná místa s výhledem, zajímavou stanici metra Kungsträdgården, nebo místa s levným jídlem. Během večera jsme šli ven na večeři a pivo, podívat se také na noční život.

Underground station Kungsträdgården

Day 2 - Sunday

EN: During night, weather become worse. It was windy and cloudy, nothing special. Luckily, another island Djurgården hosts lots of museums. We chose Vasa museum about historical boat, which supposed to be best Swedish warship in 1628, but after 15 minutes she sank. Later after 333 years on the sea bed, they picked it up and put to the museum. Unbelievable 98% of boat is still original, only 2% they have to restore. It was really nice museum and we spent there lots of time.


CZ: Přes noc se počasí bohužel pokazilo, bylo zataženo a foukalo. Naštěstí na dalším ostrově Djurgården je mnoho musejí. My jsme si vybrali Vasa muzeum o lodi ze 17. století, která měla být pýchou švédského námořnictva,  ale po 15 minutách v roce 1628 se potopila. 333 let ležela na dně, než ji vytáhli a dali do muzea. Neuvěřitelných 98% je stále dochováno, pouze 2% museli renovovat. Muzeum rozhodně stálo za to a my tam strávili hodně času.

Model of Vasa warship

EN: Later we did small tour around island, we saw also ABBA museum, but didn't enter. Went for lunch and take a rest for night trip. Our plan for evening was to go to city and take night pictures of Stockholm. We already knew nice places, and with supporting beer in backpack it was nice tour around.


CZ: Později jsme prošli další část ostrova, viděli ABBA muzeum, které jsme ale nenavštívili. Šli na oběd a odpočinout před večerní výpravou. Večerním plánem bylo projít noční Stockholm a udělat fotky. Pěkná místa jsme již znali, pivo dali do batohu a vyrazili s jasným cílem.

Night Stockholm

Day 3 - Monday

EN: Our plane was leaving from Arlanda airport at 16:30 and we had plenty of time on Monday as well. Who arrived on Friday morning, took one free guided city tour. But 2 of them still left, and we decided to go to another one. Tour was really great, guider had really nice speech so nobody get bored and listen him carefully.

We heard lots of historical and interestiong stories, like story how ordinary guy studied 5 years to become prince, because he wanted to marry Swedish princess. We were at bank, where after robbery in 1973 Stockholm syndrome was described. And also at Stockholm concert house, where ceremony of awarding Nobel Prize is happening. 


CZ: Letadlo odlétalo až 16:30 z Arlandy, a my měli spoustu času. Ti, kteří přijeli v pátek ráno, se již zúčastnili free guided city tour, přesto zbývaly ještě další 2 a tak jsme se rozhodli pro jednu z nich. Průvodce vyprávěl poutavě a nikdo se rozhodně nenudil.

Slyšeli jsme hodně historických i zajímavých příběhů. Například jak se obyčejný chlap zamiloval do švédské princezny a 5 let studoval aby se stal princem. Byli jsme u banky po jejíž vyloupení v roce 1973 byl popsán Stockholmský syndrom. A také jsme viděli koncertní dům, kde se předávají Nobelovy ceny.

Stockholm concert house


This is the end. Thanks to all, who joined us for at least part of our trip. Now I can check another visited destination. 
To je vše. Díky všem, kteří se zúčastnili, byť jen na část. Nyní si můžu odškrtnout další navštívenou destinaci.

Přidat komentář

Právě odpovídáte na existující komentář. Zrušit

Komentáře

Novinky z blogu

Responzivní obrázky v HTML

V tomto článku se podíváme na to, jak lze pomocí atributů srcset a sizes servírovat obrázky různých velikostí podle kontextu webové...

Další články