Automatizace s Gruntem

Pavel Zrychlení webu, JavaScript, CSS, Windows, Linux

Grunt je skvělý nástroj pro automatizaci opakujících se úkolů. S obrovským množstvím balíčků, které nabízí, si můžete při vývoji odpustit hodně práce. V článku si ukážeme na příkladu jak Grunt využít.

Automatizace s Gruntem

Grunt i všechny jeho balíčky jsou napsané v NodeJS, takže je asi jasné, že si jej musíme nainstalovat také. Naštěstí je stejně jako většina moderních jazyků multiplatformní, a funguje pod Windows i Linuxem. Když máme NodeJS, je zapotřebí Node package manager, zkráceně NPM (I když možná ne...). Ten někdy je součástí instalace NodeJS. Poté si můžeme hledat pluginy, a samozřejmě nainstalujeme Grunt.

Grunt lze velmi výhodně využít k automatizaci technik pro zrychlení načítání, o kterých jsem psal v předchozích článcích.

package.json

Pokud si najdeme balíček, většinou obsahuje příkaz k instalaci podobný tomu níže. Přepínač --save-dev totiž vloží informace o aktuálním balíčku do souboru package.json, díky čemuž do GITu nemusíme nahrávat všechny balíčky, které mohou mít stovky MB.

# Nainstaluje balíček grunt-contrib-clean a vloží do package.json
npm install grunt-contrib-clean --save-dev

# Nainstaluje všechny balíčky zmíněné v package.json
npm install

Stačí na jiném počítači spustit npm install a všechny balíčky se nainstalují také. Soubor package.json můžete vytvořit ručně a vložit základní kostru, jako je ukázáno níže. Nebo stačí zadat npm init, který soubor vytvoří za vás. Někdy stačí pouze vložit { }

{
  "name": "blog",
  "devDependencies": {  }
}

Balíčky a jejich nastavení

Další soubor, který vytvoříme se jmenuje Gruntfile.js a vložíme jej do hlavní složky projektu. Výhodou konfiguračního souboru je, že je nečekaně napsán v JavaScriptu, takže si v něm můžeme libovolně volat funkce a psát skripty. Celý můj Gruntfile najdete níže a obsahuje plno balíčků pro kompilaci React JSX syntaxe do JavaScriptu, Sassu do CSS, spojení CSS a JS souborů, build a spuštění serveru v Golangu a také automatickou synchronizaci prohlížeče. To vše automaticky po změně souborů. Gruntem se ale také dají automatizovat testy a mnohé další.

Soubor není krátký, ale zato jsem komentáře vložil přímo do něj. Celý soubor můžete také stáhnout, pokud se lépe bude číst v editoru.

module.exports = function(grunt) {

  // Vlastní funkce, kterou si zavoláme níže v tasku concat
  this.getConcatArray = function(dist) {    
    // POZOR
    // Minifikovaný React je produkční verze, neminifikovaná je vývojová verze
    // Vývojová verze obsahuje dodatečné funkce pro kontrolu, které zpomalují běh a v provozu by neměly být.
    var useMinfiedPlugins = false;
    var concatFiles = [
      // concat spojuje soubory v abecedním pořadí
      // Zde si prioritizuji nějaké soubory, a určím pro ně pevné pořadí
      '<%= wwwAssets %>/js/src/plugins/**/*.js',
      // Prvně vložíme všechny zkomilované JSX soubory až poté pluginy a další
      '<%= wwwAssets %>/js/src/_*._jsx.js', // soubory začínající _ mají přednost
      '<%= wwwAssets %>/js/src/stores/*._jsx.js', // Poté ze složky store
      '<%= wwwAssets %>/js/src/components/*._jsx.js', // Dále ze složky components
      '<%= wwwAssets %>/js/src/*._jsx.js', // Až poté všechny ostatní ve složce src končící na ._jsx.js
      '<%= wwwAssets %>/js/src/main._jsx.js', // Hlavní JSX soubor až poslední
      '<%= wwwAssets %>/js/src/*.js', // Pak všechny ostatní JS soubory, již vložené dříve se znova nevloží
    ];

    if (useMinfiedPlugins || dist == true) {
      // Unshift vloží na začátek pole. React musí být vždy první
      // Druhý řádek, negace značí, že soubor react.js se vložit nesmí, protože se vkládá react.min.js
      concatFiles.unshift('<%= wwwAssets %>/js/src/plugins/react.min.js');
      concatFiles.push('!<%= wwwAssets %>/js/src/plugins/react.js');
    }else{
      concatFiles.unshift('<%= wwwAssets %>/js/src/plugins/react.js');
      concatFiles.push('!<%= wwwAssets %>/js/src/plugins/react.min.js');
    }
    return concatFiles;
  }
  
  // Samotná konfigurace Gruntu
  grunt.initConfig({
    wwwAssets: 'www', // Pouze proměnná, je použita mnohokrát níže
 
    // Task compass převede SASS s frameworkem Compass do CSS
    // Celý task má 2 cíle, dist a debug které můžou být spuštěny podle potřeby
    // Nastavení balíčků najdete vždy u každého z nich v dokumentaci
    compass: {
      dist: {
        options: {
          config: 'config.rb',
          sourcemap: true,
          force: true
        }
      },
      debug: {
        options: {
          config: 'config.rb',
          sourcemap: false,
          outputStyle: 'expanded'
        }
      }
    },
    // PostCSS je CSS postprocessor, obsahuje množství pluginů
    // Já zde použil pouze Autoprefixer
    postcss: {
      options: {
        // map: true, // inline sourcemaps
        processors: [
          require('autoprefixer')({browsers: '>1%'}), // add vendor prefixes
        ]
      },
      dist: {
        src: '<%= wwwAssets %>/css/styles.css',
        dest: '<%= wwwAssets %>/css/styles.css'
      }
    },
    // Balíček pro sledování změn v souborech
    // pokud se specifikovaný soubor změní, spustí jednotlivé tasky
    watch: {
      sass: {
        files: '<%= wwwAssets %>/css/src/*.scss',
        tasks: ['compass:debug', 'postcss']
      },
      react: {
        // Jakýkoli soubor co má příponu JSX a nachází se ve složce www/js/jsx/ nebo libovolné podsložce
        files: '<%= wwwAssets %>/js/jsx/**/*.jsx',
        // Spustí task clean s cilem react, babel a target debug v tasku concat
        tasks: ['clean:react', 'babel', 'concat:debug']
      },
      js: {
        // Jakýkoli *.js soubor v www/js/src/, ale nesmi končit na *._jsx.js
        // Tento soubor může být změnen v targetu react a provedl by se zbytečně 2x
        files: ['<%= wwwAssets %>/js/src/*.js', '!<%= wwwAssets %>/js/src/*._jsx.js'],
        tasks: ['concat:debug']
      }
    },
    // Vymaže všechny soubory končící na ._jsx.js ve složce www/js/src/ a všech podsložkách
    clean: {
      react: ['<%= wwwAssets %>/js/src/**/*._jsx.js']
    },
    // Provede spojení daných souborů v 1 jediný
    concat: {
      options: {
        separator: '\n',
        process: function(src, filepath) {
        return '\n// Source: ' + filepath + '\n' + src;
        },
      },
      // target debug a dist, oba volají funkci definovanou nahoře která vrátí pole souborů, které spojit a v jakém pořadí
      debug: {
        src: this.getConcatArray(false),
        dest: '<%= wwwAssets %>/js/scripts.js'
      },
      dist: {
        src: this.getConcatArray(true),
        dest: '<%= wwwAssets %>/js/scripts.js'
      }
    },
    // Kompilace JSX syntaxe a ES2015 do běžného JavaScriptu
    babel: {
      // https://php.quicoto.com/use-babel-to-compile-react-jsx-with-grunt/
      options: {
        presets: ['stage-0', 'es2015', 'react']
      },
      jsx: {
        files: [{
          // Zde se soubory ve složce www/js/jsx/ a podsložek přeloží a
          // uloží do složky www/js/src/ ale složky zůstanou zachovány
          // Příklad: www/js/jsx/main.jsx -> www/js/src/main._jsx.js
          // Nebo: www/js/jsx/stores/articles.jsx -> www/js/src/stores/articles._jsx.js
          expand: true,
          cwd: '<%= wwwAssets %>/js/jsx/',
          src: ['**/*.jsx'],
          dest: '<%= wwwAssets %>/js/src/',
          ext: '._jsx.js'
        }]
      }
    },
    // Task který kontroluje soubory a pokud se změní, provede refresh prohlížeče
    browserSync: {
      dev: {
        // Které soubory sledovat, chci pouze výsledné, které se uloží až
        // Compass zkompiluje SASS soubory do finálního CSS
        // Babel a Concat přeloží a spojí všechny JS soubory
        bsFiles: {
          src : [
            '<%= wwwAssets %>/css/styles.css',
            '<%= wwwAssets %>/js/scripts.js'
          ]
        },
        options: {
          // Můj server běží na této adrese
          // browserSync dokáže i server vytvořit a servírovat HTML soubory
          proxy: 'https://localhost:1443',
          watchTask: true
        }
      }
    },
    // Run slouží ke spuštění příkazů jako v příkazové řádce
    // Server se kompiluje a spustí pomocí Makefile a task run spustí tento soubor
    // Až se v příkazové řádce objeví "./blog" tak se tváří jako vyřízený a pokračují další tasky
    run: {
      options: {
        ready: new RegExp("\./blog"),
        wait: false,
      },
      GoServer: {
        cmd: 'make',
        args: [
          'run'
        ]
      }
    }
  });
 
  // Musíme načíst jednotlivé balíčky, které chceme používat
  grunt.loadNpmTasks('grunt-contrib-compass');
  grunt.loadNpmTasks('grunt-babel');
  grunt.loadNpmTasks('grunt-postcss');
  grunt.loadNpmTasks('grunt-contrib-watch');
  grunt.loadNpmTasks('grunt-contrib-concat');
  grunt.loadNpmTasks('grunt-contrib-clean');
  grunt.loadNpmTasks('grunt-browser-sync');
  grunt.loadNpmTasks('grunt-run');

  // Registrujeme vlastní tasky a specifikujeme, co daný task zastupuje
  // Můžete si všimnout, že tasky se dají skládat, default task spustí také můj task build-debug
  // Každý task se spustí jako task:target, přičem záleží na balíčku co udělají, pokud target není specifikovaný
  // Některý spustí pouze 1, některé jako watch všechny 
  grunt.registerTask('default', ['build-debug', 'run', 'browserSync', 'watch']);
  grunt.registerTask('build', ['clean', 'compass:dist', 'postcss', 'babel', 'concat:dist']);
  grunt.registerTask('build-debug', ['clean', 'compass:debug', 'postcss', 'babel', 'concat:debug']);
 
};

Nyní můžeme pomocí příkazů spouštět jednotlivé tasky ať už vlastní, nebo definované. Pokud však žádný neuvedeme, spustí se default. V případě Gruntu je potřeba se přepnout pomocí příkazu cd do složky daného projektu.

# Spustí default task
grunt
# Spustí build-debug, což zahrnuje clean, compass:debug, postcss...
grunt build-debug
# Spustí pouze task clean
grunt clean

Přidat komentář

Právě odpovídáte na existující komentář. Zrušit

Komentáře

adam_vandal

31.5.2016 16:15

Zdravím a děkuji za dobře napsaný článek. S gruntem se teprve seznamuji a každá ukázka použití se hodí :)

Odpovědět

Novinky z blogu

Responzivní obrázky v HTML

V tomto článku se podíváme na to, jak lze pomocí atributů srcset a sizes servírovat obrázky různých velikostí podle kontextu webové...

Další články