Monitoring Cronu pro klidnější spaní

PHP, Tipy & triky

Pravidelné spouštění úloh pomocí Cronu je naprostá samozřejmost ve většině systémů. Jenže odhalení, že se úloha spouštět přestane, může trvat. Proto je důležité tyto úlohy monitorovat.

Monitoring Cronu pro klidnější spaní

Article in English can be found on dev.to/arxeiss/cron-monitoring-for-better-sleep-3o4g

Chyby, které se projevují přímo uživateli většinou někdo nahlásí, protože jim to nefunguje před očima. Když se ale přestane spouštět pravidelná úloha, může to trvat, než si to někdo uvědomí. Proto je vhodné takové úlohy monitorovat. A nemusí to být vůbec složitá ani drahá záležitost.

Každý určitě slyšel historku o nefungujících zálohách databáze. Na které se přišlo až v momentě, kdy tato záloha byla potřeba. Stačilo však monitorovat, že se zálohy pravidelně spouštějí.

Healthchecks.io - Dead's man switch

Již dříve jsem psal článek o Cron jobu, službě, která dokáže spouštět v pravidelných intervalech skripty na webových adresách. Co když ale skript vrátí kód 200, ale reálně se nic neprovede? Přijít na takovou chybu může být komplikované, nebo se na to může přijít pozdě. Naštěstí služba Healthchecks.io s tím může dosti pomoct. A pro malé projekty nabízí velmi štědrý tarif zdarma.

Služba funguje na principu tlačítka mrtvého muže. Je tedy nutné službu notifikovat vždy v určený interval, že operace proběhla. A pokud se tak nestane, služba začne odesílat notifikace. Například na email, telefon (hovor i SMS), Slack, Discord, Teams, Trello, Whatsapp a dalších 16 služeb.

Kontrolu lze nastavit buď zadáním intervalu v jakém se úloha má spouštět. Nebo definováním pomocí Cron syntaxe včetně časového pásma. Kromě toho lze nastavit tzv. Grace time, který definuje, jak dlouho se může úloha zpozdit, než bude odeslána notifikace. 

Seznam kontrolovaných úloh

Success Ping, Start, Fail, Exit code

Nejjednodušší je používat pouze Ping endpoint. Tím se službě řekne, že vše proběhlo. Endpoint Start pak slouží k notifikaci, že úloha začala. Pokud do nastaveného limitu není odeslán Ping, opět se odesílá notifikace. Lze tak detekovat zacyklené úlohy. Endpointy Fail a Exit code slouží k notifikování chyby. Exit code navíc umožňuje specifikovat číselný chybový kód. U všech endpointů lze navíc v těle zprávy odeslat také až 10 kB log. Vše je krásně popsáno v dokumentaci.

Pro zachytávání chyb a výjimek nedoporučuji používat log v Healthchecks, není na to určen. Lepší je použít službu Sentry, o které jsem psal dříve Sentry - Jak a proč logovat chyby

HTTP požadavky a Retry

Odesílání signálů přes HTTP není příliš spolehlivé. Často se stane, že request trvá příliš dlouho, nebo se prostě ztratí. Proto je vhodné nastavit rozumný timeout a také opakování pokusů. Kód níže může posloužit jako zjednodušení pro Laravel projekty. Ideální by bylo použít Retry plugin, ale i obyčejný for cyklus může postačit pro tento jednoduchý případ.

<?php
namespace App\Services;

use GuzzleHttp\Client;
use Illuminate\Support\Facades\Config;
use Illuminate\Support\Facades\Log;

class HealthChecksService
{
  private $client;

  public function __construct()
  {
    $this->client = new Client([ 'base_uri' => Config::get('healthchecks.api_endpoint') ]);
  }

  private function makeRequest(string $action, string $checkName, string $log = ""): void
  {
    $options = [
      'timeout' => 2,
      'connect_timeout' => 2,
      'body' => $log,
    ];
    
    $exception = null;
    $i = 0;
    for (; $i < 3; $i += 1) {
      try {
        $this->client->request('POST', \rtrim("/{$action}", '/'), $options);
        $exception = null;

        break;
      } catch (\Throwable $e) {
        $exception = $e;
        \usleep(\pow(2, $i) * 500000);
      }
    }
    if ($exception) {
      Log::warning(
        'Cannot perform HealthChecks request',
        ['checkName' => $checkName, 'action' => $action, 'exception' => $exception, 'retry' => $i + 1],
      );
    }
  }

  public function start(string $checkName): void
  {
    $this->makeRequest('start', $checkName);
  }

  public function success(string $checkName, string $log = ""): void
  {
    $this->makeRequest('', $checkName, $log);
  }

  public function exitStatus(string $checkName, $exitStatus, string $log = ""): void
  {
    $this->makeRequest("$exitStatus", $checkName, $log);
  }
}

Máte zkušenosti s monitorováním Cron úloh pomocí jiných služeb? Podělte se v komentářích

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné. Email nebude zveřejněn

Buď první, kdo přidá komentář. Zatím zde nic není