72 hours in Saint Petersburg

3 O mně

Another trip, another destination. Now it was St. Petersburg with travel agency Timetravels. Almost 72 hours there, lots of memories and experiences.

72 hours in Saint Petersburg

Why 72 hours? Because of visa. If you want to go to Russia, you need to buy visa. But if you are going by ferry from Helsinki and you are not staying there more than 72 hours, you don't need them.


Proč 72 hodin? Protože ruská víza. Když chcete jet do Ruska, musíte koupit víza. Pokud ale jedete z Helsinek, trajektem a nezůstáváte v Rusku déle jak 72 hodin, víza nejsou potřeba.

Night on ferry

We left Jyväskylä at 12:00 on Friday 30.10 and at 18:00 we left West harbor in Helsinki directly to Russia. Journey to St. Petersburg takes some time, so there were bars and club on ferry. We were there at 9:30 Moscow time, which is +1 hour comparing to Helsinki time.


Z Jyväskyly jsme vyrazili ve 12 v pátek 30.10 a v 18:00 jsme opustili přístav v Helsinkách na přímé cestě do Ruska. Celá cesta zabere nějaký ten čas, tak na lodi najdete bary i klub. Do Petrohradu jsme dorazili v 9:30 Moskevského času, ten je o 1 hodinu posunut oproti Helsinkám a o 2 oproti ČR.

Morning on ferry in St. Petersburg

Day 1

After arriving we did bus city tour and visited Peter and Paul fortress. Saint Petersburg is more European style, because city is only 300 years old and was founded very fast by architects from whole Europe. For 200 years was also capital city of Russia.

After launch and check-in in hotel Moscow, we had our first extra activity night cruise on rivers and canals. We were sailing for 1h and Soviet champagne was included. On night some of us were in club, but we did "small" room party. Unfortunately, we were interrupted by hotel manager because of big noise. So we just changed the room...


Po příjezdu jsme měli tour po městě a navštívili jsme Petropavlovskou pevnost. Petrohrad je postaven hodně v evropském stylu. Město je pouze 300 let staré a bylo postaveno na zelené louce. Každou stavbu projektoval jiný evropský architekt, proto zde naleznete všechny druhy staveb. Petrohrad byl také 200 let hlavním městem Ruska.

Po obědě a přihlášení v hotelu Moskva jsme měli první extra aktivitu, plavbu po kanálech a řece. Plavili jsme se celkem 1 hodinu a Sovětské šampaňské bylo zahrnuto ve výletu. Poté někteří zůstali v centru a šli do klubu, my si ale udělali malou párty na pokoji. Tu později přerušil manažer hotelu, že děláme velký kravál. Tak jsme se přesunuli do jiného pokoje...

Night cruise on river and canals

Day 2

On Sunday in morning we had tour to The State Hermitage museum, very nice building with lots of very big rooms. Gold and expensive stones were everywhere. When we finished Hermitage, we had free time for lunch before another extra activity Cathedrals of St. Petersburg. This includes Cathedral on the Spilled blood, St. Isaac's cathedral and Nikolskyj Cathedral.

Probably most famous is Cathedral on the Spilled blood and inside it was breathtaking. All walls where covered by mosaics, everywhere. There isn't empty space on walls. Also St. Isaac's cathedral is nice, because of its size.

In the evening there was possibility to do limousine tour a ballet. Instead of it, me, Pauline, Terka, Andres and Dinora decided to do night tour by our own. We finished tour by visiting oldest and most beautiful metro station Avtovo.


V neděli ráno jsme navštívili Ermitáž, velmi krásné muzeum s hodně velkými a drahými místnostmi, samé zlato a drahé kameny. Poté jsme měli volno na oběd před další extra aktivitou Katedrály Petrohradu. Navštívili jsme chrám Kristova vzkříšení, Katedrálu svatého Izáka a Nikolského katedrálu.

Nejznámější je pravděpodobně chrám Kristova vzkříšení nebo také Kostel spasitele na rozlité krvi. Uvnitř je naprosto neskutečná, všechny stěny jsou pokryté mozaikou, nenajdete žádné volné místo. Katedrála svatého Izáka je taky úžasná a uvnitř velmi obrovská.

Večer jsme měli možnost jít na balet a na projížďku městem v limuzíně. Místo toho jsme se ale s Terkou, Andresem, Pauline a Dinorou rozhodli projít Petrohrad v noci. Večerní procházku  jsme zakončili návštěvou nejstarší a nejpěknější stanice metra, Avtovo.

Spill blood and inside, St. Isaac

Day 3

In the morning of 3rd day, we had breakfast in hotel again, and we left to last extra activity, bus tour to Pushkin, the Catherine's Palace. There is the most expensive room in the world, Amber hall. Whole palace is extremely big and was totally destroyed during World War 2, so even now it's under restoration.

Our trip is ending. It's time to say goodbye to Viktor, our tour leader and Světlana, our guider and go to passport control and back to ferry. Program on ferry on way back was the same. Good night.


Třetího dne jsme posnídali a opustili hotel na poslední extra aktivitu, návštěvu Kateřinina paláce. Zde také najdete nejdražší pokoj na světě, Jantarovou komnatu. Celý palác je extrémně velký a byl zničen bombardování za 2. světové války. Ještě nyní se některé pokoje restaurují.

Náš výlet tímto končí. Je čas se rozloučit s Viktorem, vedoucím našeho autobusu, a Světlanou, naší průvodkyní, a jít na pasovou kontrolu zpět na trajekt. Noční program byl stejný, jako předešlou plavbu.

Ferry on way back

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné. Email nebude zveřejněn

Komentáře

Je to asi nejhezčí město v Rusku, jedině, co mi trošku vadilo na celé dovolené v Rusku, byla nutnost vyřizování víza, a protože to bylo těžké svépomoci, byl jsem vynucen využít těchto služeb: http://vhs-czech.com Ne že bych si stěžoval, samotná služba je velice pohodlná, akorát jde o vedlejší problematiku....

Díky za komentář. Já jel právě s cestovkou, která zařídila i ty papíry pro 72 hodinovou bezvízovou povinnost.

Ahoj, jedu autem do Tallinu, myslis ze bych mohla i z tama pokracovat do Saint Petersburg? A ze i v mem pripade neni nutne zadne vizum na tech 72 hodin ? Dekuji ti moc zda si najdes cas na odpoved. Michaela