Again in Finland

O mně

And it is here. Almost exactly 1 year, since I left Finland I came back. For whole month, back to the place, where I spent one academic year on my exchange program, to Jyväskylä.

Panorama of Tampere from sky bar of Sokos hotel

EN: Since August 2015 till end of May 2016 I spent in Jyväskylä in Finland. Great time, with many trips and lots of memories. But always, when you are coming home from Erasmus, you want to go back. And I did it, I'm back!

CZ: Od srpna 2015 do konce května 2016 jsem strávil v Jyväskyle ve Finsku. Nezapomenutelná zkušenost, mnoho výletů a spousta vzpomínek. Ale každý, kdo se vrátí z Erasmu, chce jet zase zpět. A to já přesně udělal, jsem zpět!

Tampere, Vaasa and hitchhiking

EN: First plan was to come to Jyväskylä, but Ivo decided to go to Finland as well and my plan was changed. Plane to Helsinki on Monday 5.6, train to Tampere and by car with Iiris and Iiris to Ylöjärvi, where is their summer cottage on lake Näsijärvi. Iiris and Iiris are friends of Ivo, and even more, from his erasmus in Vaasa. On the small island, where the cottage is, we spent 2 nights before moving to Vaasa. I wanted to see city and university, where Ivo was studying. Cover picture of article is panorama of Tampere from sky bar in Sokos hotel.

CZ: Prvotní plán byl odjet do Jyväskyly, ale Ivo se rozhodl jet do Finska také a mé plány se změnily. Letadlem do Helsinek v pondělí 5.6, vlakem do Tampere a autem na chatu do Ylöjärvi s Iiris a Iiris, Ivošovými kamarádkami, a i něco více, z Erasmu z Vaasy. Na chatě, která leží na malém ostrůvku na jezeře Näsijärvi, jsme strávili 2 noci před cestou do Vaasy. Tady byl Ivo na Erasmu, tak jsem se chtěl podívat na město a univerzitu, kde i on trávil svého půl roku v cizině. Úvodní fotka článku je panorama Tampere při pohledu ze sky baru v hotelu Sokos.

On the way from summer cottage with Iiris, Iiris and Ivo - lake Näsijärvi

EN: I spent only 1 whole day in Vaasa, but it was enough to see basically whole city and university. With Ivo we did small bike trip to Vanha Vaasa, but sadly old town was burnt down, there are only few walls of church. I wanted to go to Jyväskylä on Friday, but there was only 1 bus. After previous experience with hitchhiking I decided to take that way.

Almost 300 km I went by 4 cars. First car with old lady which daughter was studying in Olomouc and second car with older Finnish couple who sadly weren't able to speak English and due to misunderstanding, I went little worse road that was a plan. In 3rd car was a young guy, who was taken once after party by hitchhiking and since then he decided, that he will always take hitchhikers if possible. Last car from Seinäjoki to Jyväskylä was driving by dean of school of technology from SEAMK. We did small break on the way, where he bought me a snack. Even I tried to protest, that he is taking me and I should pay. My protest was denied, and he paid everything. Finally, I spent on way 5 hours instead of 4 in bus, and I came to Jyväskylä 3 hours earlier than bus.

University library - Vaasa

CZ: Ve Vaase jsem strávil pouze 1 celý den, přesto to stačilo na prohlédnutí města a univerzity. S Ivošem jsme si ještě udělali malý výlet směr Vanha Vaasa. Původní město bohužel vyhořelo, a zbyly jen zdi starého kostela. V pátek jsem chtěl jet do Jyväskyly, ale mým směrem jel pouze jediný autobus. Ve Finsku jsme již stopovali 2x, tak jsem se rozhodl, že to teď bude potřetí.

Téměř 300 km jsem ujel celkem 4 auty. První řídila stará paní, jejíž dcera studovala v Olomouci. Ve druhém autě jel starší pár, který bohužel neuměl anglicky, což v důsledku znamenalo, že jsme se nepochopili a já jel trochu horší cestou, než bylo v plánu. Třetí auto řídil mladý kluk, který jednou stopoval z párty, úspěšně, a poté si řekl, že bude brát stopaře vždy, pokud to bude možné. Poslední auto jsem stopl v Seinäjoki a jel až přímo do Jyväskyly. Auto řídil děkan z univerzity SEAMK, který cestou zastavil v malé pekárně na svačinu. Když jsem vytáhl peněženku tak mi jasně řekl, že platí on. Na můj protest, že on mě veze a platit bych měl já nebral ohled a zaplatil vše. Nakonec jsem na cestě strávil 5 hodin, což je o hodinu méně než v autobuse, který by navíc přijel až o 3 hodiny později než já.

Vaasa - City hall

Back to JKL and even further

EN: After all those days and dreams, I'm finally here again. With Netta and Tomáš we did trip to Hyyppäänvuori for some geo caches, and I found, that there are still places here to explore. Whole day light is here, but it is still not enough for me, I want more. So next article will be maybe about my trip to polar circle to see the sun, which is never going under horizon.

CZ: Po všech těch dnech jsem konečně zase tady. S Nettou a Tomem jsme podnikli výlet na menší kopeček Hyyppäänvuori pro nějaké geokešky, nechali se poštípat milióny komáry a já zjistil, že je zde stále plno míst k objevení. Polární den se už projevuje pořádně, ale já chci více, stále nemám dost. Příští článek tak možná bude o výletu na polární kruh, kde bych chtěl vidět slunce, které nikdy nezapadá.

Sun around 22:00 on Näsijärvi

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné. Email nebude zveřejněn

Buď první, kdo přidá komentář. Zatím zde nic není