Jak přispívat s GitHubem

1 Git, Tipy & triky

Github je svým způsobem sociální síť, jen místo sdílení fotek a statusů se sdílí zdrojový kód. A hlavní výhodou je, že každý může přispívat ostatním do jejich kódu. A proto mohou vznikat komunitní projekty.

Jak přispívat s GitHubem

V seriálu o gitu je vysvětleno, jak s gitem pracovat a tím pádem i zveřejnit svůj projekt na Github. Pro něj lze poté pomocí Github pages vytvořit vlastní stránku. Ale jak rozšířit projekt někoho jiného? Pomocí forknutí.

Fork repozitáře

Forknutí je jiným slovem naklonování repozitáře pod svůj účet. Od tohoto okamžiku je možné se v projektu ubírat úplně jiným směrem, nebo pokračovat a rozšiřovat původní. Protože do původního repozitáře přímo zapsat nelze, přispívá se pomocí pull requestů.

Jak na pull requesty a správné přispívání

Na stránce stačí projektu kliknout na ikonu fork, naklonovat si repozitář, provést změny a pushnout. Nyní je vše pouze ve vlastním forknutém repozitáři a je potřeba provést pull request. Ten se vyvolá na stránce původního projektu tlačítkem New pull request

Ve většině repozitářů, u kterých autor chce přispívání od ostatních, je soubor CONTRIBUTING.md nebo jinak popsán postup přispívání. Je dobré postup a požadavky dodržet, jinak autor nemusí pull request přijmout.

Fork a pull request

Ke každému pull requestu lze vést diskuzi, kde může autor upozornit na nedostatky commitů, třeba nesplnění všech povinností. V tom případě stačí do stejné větve udělat nový commit, který bude automaticky zařazen ke stejnému pull requestu. Z toho vyplývá, že v jedné větvi lze mít max 1 pull request v jednu chvíli. V případě více pull requestů je nutné vytvořit více větví a každý pull request inicializovat z jedné větvě.

Nastavení upstream repozitáře

Forknutý repozitář nebude nadále automaticky sledovat původní a spustit fork znovu nejde. Stahování posledních změn do svého repozitáře se řeší pomocí nastavení dalšího remote zdroje, nejčastěji pojmenovaného upstream. Od této chvíle stačí jednoduše provést fetch/pull ze zdroje upstream a udělat merge do vlastního repozitáře.

# Přidání zdroje upstream ukazující na autorův repozitář
git remote add upstream https://github.com/[původní_autor]/[původní_repo].git

git fetch upstream # Stáhnutí informací z upstream repozitáře
git merge upstream/master # Merge upstream master větve to aktuální větve

Tip s GitKrakenem

S dříve zmíněným nástrojem GitKraken, lze přidat upstream opravdu jednoduše. V levém sloupci stačí přidat remote, a pokud jde o jeden z podporovaných Git serverů, původní repozitář bude automaticky nabídnut.

GitKraken - doporučené přidání upstream


Vlastní zkušenosti s přispíváním můžete sdílet v komentářích

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné. Email nebude zveřejněn

Komentáře

Perfektní. Začal jsem vás sledovat na linkedin. Skvělá práce!