Seriál: Advent of Code

Advent of Code je adventní kalendář složen z programovacích úkolů. Odevzdávají se pouze výstupy programů, každý tedy může použít svůj oblíbený jazyk. A já si zatím pokaždé vybral jiný.

Advent of Code

Autorem Advent of Code je Eric Wastl, který na každý rok připraví 25 úkolů, složených ze 2 částí. Na každý den jeden, až do Vánoc. Někteří využívají tyto úkoly jako soutěž v tom, kdo stihne rébus vyřešit nejdříve. Já si prozatím vždy zvolil jiný jazyk, abych si jej procvičil. Zatím se mi ale nikdy nepodařilo splnit všech 25 úkolů, protože jejich náročnost stále stoupá.

Články v seriálu

  1. Advent of code v Elixiru - Rok 2019
  2. Advent of code v Go - Rok 2020