Async / await

1 JavaScript

Asynchronní programování v Javascriptu bez callbacků a Promise nemusí být nutně sci-fi. Co všechno umí klíčová slova async / await?

Async / await v Javascriptu

S příchodem Promise se změnil a podstatně zjednodušil způsob, jakým je možné pracovat s asynchroními voláními v Javascriptu. Špatně škálovatelné volání callback funkcí nahradilo zpracování, které je přehledné, řetězitelné a s jednoduchým zachytáváním chyb. Od uvedení generátorů je také možné pomocí pozastavitelných funkcí zpracovávat Promise  způsobem, který vypadá synchronně, ale na pozadí není (viz příklad ve článku o generátorech). Takový zápis může být mnohem čitelnější a čitelnější kód znamená snazší debugování. Až by mohlo někoho napadnout, proč něco takového není standardní součástí jazyka. A tak nám do Javascriptu přibyly slova async a await.

Async / Await

Klíčové slovo async je označením funkce, která je pozastavitelná, podobně jako generátory. V takto označené funkci pak lze použít klíčové slovo await. To automaticky vyřeší a přiřadí výsledek Promise do dané proměnné. Vezměme tento příklad, kdy na základě dat článku vypíšeme jméno jeho autora:

// Požadavek pomocí Promise
function printAuthor(postId) {
 fetch(`api/posts/${postId}`)
  .then(res => res.json())
  .then(post => fetch(`api/users/${post.userId}`))
  .then(res => res.json())
  .then(user => console.log(user.name}))
  .catch(error => console.log(error))
}

printAuthor(42) // 'Douglas Adams'

Stejný příklad by při použití async / await vypadal takto:

// Požadavek pomocí async funkce
async function printAuthorAsync(postId) {
 let res = await fetch(`api/posts/${postId}`)
 const post = await res.json()

 res = await fetch(`api/users/${post.userId}`)
 const user = await res.json()

 console.log(user.name)
}

printAuthorAsync(42) // 'Douglas Adams'

Příklad si můžete vyzkoušet zde.

Await prakticky říká "počkej, až se vyřeší tento Promise a pokračuj". To je důležitá vlastnost, protože await pracuje pouze s Promise. Pokud dostane cokoliv jiného, převede výsledek zase na Promise. Ten vždy vrací i samotná async funkce. Celý tento mechanismus je totiž postaven nad Promise a generátory. Async / await je ve skutečnosti jenom syntaktické pozlátko a využívá stávající funkce jazyka.

Výhody

Proč jej vlastně používat? Tím, že se zapisuje v podstatě synchronně, je mnohem čitelnější a nastavení breakpointů při debugování je tak mnohem jednodušší.

Protože každé zpracování Promise nemá odlišný scope, všechny hodnoty mohou být k dispozici v celém scopu funkce:

// Všechny výsledky Promise mohou být k dispozici v jednom scopu
async function foo() {
 const a = await promise1()
 const b = await promise2()

 return {a, b}
}

Taky je možné používat klasické podmínky mnohem snáze:

// Funkci lze jednodušše větvit podmínkami
async function foo() {
 const a = await promise1()
 const b = await promise2() 

 if (a > b) {
  return a
 }
 else {
  return b
 }
}

A zachytávání výjimkek probíhá pomocí try/catch bloků:

// Chyby jsou zachytávány try/catch bloky
async function foo() {
 try {
  const a = await promise1()
  const b = await promise2()

  return {a, b}
 }
 catch (error) {
  console.error(error)
 }
}

Závěr

Async / await je velmi vítaným přínosem do Javascriptu. Pro asynchronní programování nabízí mnohdy čitelnější alternativu dnes rozšířeného Promise. Je podporován v NodeJS verze > 7.10 a větší částí posledních verzí moderních prohlížečů. Přesto, pokud jej hodláte použít v prohlížeči, doporučoval bych nejdříve transformaci Babelem.


Napadá vás kdy je lepší použít Promise a naopak? Máte s async / await nějaké zkušenosti? Podělte se s ostatními v komentářích.

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné. Email nebude zveřejněn

Komentáře

Super stranka, vysvetlenia lepsie ako v anglickych videach, ale stali mi je to malo :D