Stylelint - úhledné a čisté CSS

Kvalita kódu, CSS, Tipy & triky

Čistý a uhlazený kód je velmi často vyžadován bez ohledu na programovací, skriptovací či značkovací jazyk. A CSS či jazyky preprocesorů Sass, SCSS nebo Less nejsou výjimkou. Stylelint je přesně ten nástroj, který s dodržováním kódovacích standardů pomůže.

Stylelint - úhledné a čisté CSS

Stejně jako učitelé chtěli, aby žáci psali krásně a čitelně, i programátoři chtějí, aby všichni psali kód čistě a přehledně. Každý si pod tím ale může představit něco trochu jiného. Někdo chce složené závorky na novém řádku, jiný ne. CSS pravidla seřazené abecedně nebo mít omezenou maximální délku řádku. Někdy může být i náročné na vše pamatovat, a v tu chvíli pomůže Stylelint. Nástroj, který definovaná pravidla kontroluje, upozorní na jejich nedodržení a někdy i opraví.

Stylelint + Webpack a Laravel Mix

Stylelint se chlubí, že jej používá Facebook a na Githubu najdete pravidla, která používá samotný Github (Primer) či Wordpress. Nejedná se tedy o žádné ořezávátko. Osobně jsem jej použil při tvorbě tohoto blogu. A zprovoznění je jednodušší než dodržování samotných pravidel.

.stylelintrc + .stylelintignore

Nejdůležitějším souborem je .stylelintrc, který je ve formátu YAML a obsahuje všechna pravidla. Jejich úplný seznam lze najít v dokumentaci ale výhodné je rozšířit existující soubor pravidel a také používat pluginy. Dále soubor .stylelintignore může obsahovat soubory, které při lintování ignorovat, nejčastěji stažené knihovny apod. Soubor může vypadat třeba tako

---
extends: stylelint-config-standard
plugins:
 - stylelint-order
 - stylelint-scss
rules:
 ####
 # Basic rules
 ####
 at-rule-empty-line-before:
 - always
 - except:
  - first-nested
  ignore:
  - after-comment
  ignoreAtRules:
  - else
  - import

 at-rule-no-unknown: null
 at-rule-no-vendor-prefix: true
 block-closing-brace-newline-before: always
 block-opening-brace-newline-after: always
 color-hex-case: lower
 color-hex-length: long
 color-named: never
 comment-whitespace-inside: always
 declaration-block-no-redundant-longhand-properties: true
 declaration-block-trailing-semicolon: always
 declaration-block-semicolon-newline-after: always
 declaration-block-single-line-max-declarations: 1
 declaration-colon-space-before: never
 declaration-colon-space-after: always
 function-calc-no-invalid: true
 function-url-no-scheme-relative: true
 function-url-quotes: always
 # font-family-name-quotes: always-where-required
 indentation: 4
 linebreaks: unix
 max-line-length: 120
 media-feature-range-operator-space-before: always
 media-feature-range-operator-space-after: always
 media-feature-parentheses-space-inside: never
 media-feature-name-no-vendor-prefix: true
 media-feature-colon-space-before: never
 media-feature-colon-space-after: always
 no-empty-first-line: true
 no-eol-whitespace: true
 no-descending-specificity: null
 no-duplicate-selectors: true
 number-leading-zero: always
 property-no-vendor-prefix: true

 rule-empty-line-before:
 - always-multi-line
 - except:
  - after-single-line-comment
  - first-nested
  ignore:
  - after-comment

 selector-attribute-quotes: always
 selector-attribute-operator-space-before: never
 selector-attribute-operator-space-after: never
 selector-attribute-brackets-space-inside: never
 selector-class-pattern: "^(?!js-)[a-z0-9-]+$"
 selector-list-comma-newline-after: null # Disable check
 selector-max-id: 0
 selector-no-vendor-prefix: true
 selector-combinator-space-after: always
 selector-pseudo-element-colon-notation: double
 selector-pseudo-class-parentheses-space-inside: never
 string-quotes: single
 value-keyword-case: lower
 value-no-vendor-prefix: true

 ####
 # Order plugin
 ####
 order/properties-alphabetical-order: true
 order/order:
 - custom-properties
 - dollar-variables
 - declarations
 - type: rule
  selector: '^&:[\w-]+$'
 - rules
# - at-rules

 ####
 # Scss plugin
 ####
 scss/at-function-parentheses-space-before: never
 scss/at-function-pattern: "^[a-z0-9-]+$"
 scss/at-import-no-partial-leading-underscore: true
 scss/at-rule-no-unknown: true
 scss/dollar-variable-colon-newline-after: always-multi-line
 scss/dollar-variable-colon-space-after: always-single-line
 scss/dollar-variable-colon-space-before: never
 scss/dollar-variable-pattern: "^[a-z0-9_]+$"
 scss/declaration-nested-properties: never
 scss/function-quote-no-quoted-strings-inside: true
 scss/operator-no-newline-after: true
 scss/operator-no-newline-before: true
 scss/selector-no-redundant-nesting-selector: true
 scss/no-duplicate-dollar-variables:
  - true
  - ignoreInside: at-rule

 # SCSS plugin example config
 block-opening-brace-space-before: always
 block-closing-brace-newline-after:
 - always
 - ignoreAtRules:
  - if
  - else
 at-rule-name-space-after: always
 scss/at-else-closing-brace-newline-after: always-last-in-chain
 scss/at-else-closing-brace-space-after: always-intermediate
 scss/at-else-empty-line-before: never
 scss/at-if-closing-brace-newline-after: always-last-in-chain
 scss/at-if-closing-brace-space-after: always-intermediate

Instalace

Základ je nainstalovat Stylelint pomocí NPM. Při použití mého configu zmíněného výše je potřeba doinstalovat pluginy a výchozí pravidla a také Stylelint SCSS pokud bude použito SCSS.

npm i stylelint stylelint-config-standard stylelint-order stylelint-scss --save-dev

Kromě kontroly umí Stylelint i některé chyby sám opravit. K tomu stačí při spuštění přidat přepínač --fix. Nejjednodušší spuštění je z příkazové řádky s adresou k souborům.

# Spuštění lintu
npx stylelint resources/sass/
# Spuštění lintu s automatickou opravou
npx stylelint resources/sass/ --fix

Spouštění z Webpacku - Laravel Mixu

Přiznám se, s Webpackem neumím, proto následující ukázka obsahuje pouze konfiguraci pro Laravel Mix, který ale Webpack používá. Je tedy nutné nainstalovat webpack plugin a také registrovat do Mixu. Pokud je některé pravidlo porušeno, je zobrazena chyba i s popisem. Výsledné CSS ale je i přesto vygenerováno.

npm i stylelint-webpack-plugin --save-dev
// Tento kód přidat do webpack.mix.js
const StyleLintPlugin = require('stylelint-webpack-plugin');

mix.extend('styleLint', (config) => { config.plugins.push(new StyleLintPlugin({ files: 'resources/sass/**/*.s?(a|c)ss' })); });

mix.styleLint();

Osobní zkušenosti se Stylelintem či jinými CSS lintery můžete sdílet v komentářích

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné. Email nebude zveřejněn

Buď první, kdo přidá komentář. Zatím zde nic není