Vlastní filtry s DataTables a AJAXem

PHP, JavaScript, Laravel, HTML

Již v základní instalaci DataTables podporují jednoduché vyhledávání. To lze ale dále rozšířit a přidat tak i vlastní filtry. A navíc to lze zkombinovat s AJAXem, kdy veškeré vyhledávaní i seřazování probíhá na serveru. Což se hodí systémy s velkým množstvím záznamů.

Vlastní filtry s DataTables a AJAXem

Tento článek patří do seriálu Jak na DataTables. Ostatní články seriálu:


DataTables je JavaSriptová knihovna, aktuálně stále vyžadující jQuery, pro tvorbu interaktivních tabulek s mnoha pluginy. Možnosti nastavení jsou obrovské a osobně jej využívám v systému pro SunOutdoor. V částech, kde se očekávají jednotky až nižší desítky záznamů používám client-side rendering. Tedy vše pošlu na klienta a DataTables se starají o seřazování i vyhledávaní. V tomto případě jsou vlastní filtry jednodušší a v dokumentaci existuje ukázka včetně kódů.

V administraci, kde jsou tisíce až desetitisíce záznamů, už není vhodné vypisovat vše. Lepší je provést vyhledání a seřazení na serveru a odeslat jen zlomek záznamů. Hodnota z integrovaného vyhledávaní je automaticky obsažena v XHR requestu, který se posílá na server. Následující návod popisuje, jak do XHR requestu i do tabulky přidat vlastní filtry.

DataTables s vlastním filtrem

Přidání vstupního pole

V client-side ukázce v odkazu výše jsou nová pole nad tabulkou. To se mi ale příliš nezamlouvá z UX pohledu. Proto je níže popsán způsob, jak pole vložit vedle vyhledávaní tak, jak je znázorněno na obrázku. V HTML šabloně je pole pro Archív nad tabulkou, aby se již ze serveru naplnilo daty.

<label class="js-archiveFilter">
  Archív<select class="form-control js-archiveFilterSelect">
    <option value="">Aktuální</option>
    <optgroup label="Ročník">
      <option value="2020">2020</option>
      <option value="2019">2019</option>
    </optgroup>
  </select>
</label>
<table class="table table-striped" data-table>
  <thead>
    <tr>
      <th>Jméno</th>
      <th>Datum konání</th>
      <th>Způsob platby</th>
      <th>Zbývá uhradit</th>
      <th style="width: 10%">Akce</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody><!-- Vyplní se automaticky pomocí odpovědi ze serveru --></tbody>
</table>

Následně se pomocí JavaScriptu pole s výběrem Archívu přesune přímo do tabulky a propojí se tak, aby při změně došlo k překreslení a tedy i stažení nového obsahu ze serveru.

const predefinedDom = {
  inCard:
    "<'px-3 pt-3 datatable_header_wrapper'<'row'<'col-sm-12 col-md-6'l><'col-sm-12 col-md-6'f>>>" +
    "<'row'<'col-sm-12'tr>>" +
    "<'px-2 pb-3 small datatable_footer_wrapper'<'row'<'col-12'i><'col-12'p>>>",
  // Obsahuje navíc třídu withArchive a větší sloupec u wrapperu vyhledávání
  inCardWithArchive:
    "<'px-3 pt-3 datatable_header_wrapper'<'row'<'col-sm-12 col-md-4'l><'col-sm-12 col-md-8 withArchive'f>>>" +
    "<'row'<'col-sm-12'tr>>" +
    "<'px-2 pb-3 small datatable_footer_wrapper'<'row'<'col-12'i><'col-12'p>>>",
};
let usedDom = predefinedDom.inCard;
let instance = null;
let ajaxData = null;

if (showFilter === true) {
  $(document)
    .one('preInit.dt', function(){ // Před inicializací se přesune pole 
      let filter = $('.js-archiveFilter');
      filter.prependTo('.withArchive .dataTables_filter');
      // Při změně je nutné zavolat překreslení tabulky, což načte čerstvá data
      filter.find('select').addClass('form-control-sm').on('change',function () {
        instance.draw();
      });
    })
    .on('stateSaveParams.dt', function (e, settings, data) {
      // Při ukládání aktuálního stavu (stateSave) do local/session storage se uloží také stav archívu
      data.archive = { year: $('.js-archiveFilterSelect').val() };
    })
    .on('stateLoadParams.dt', function (e, settings, data) {
      // Při načítání aktuálního stavu (stateSave) z local/session storage se načte také stav archívu
      if (data.archive && data.archive.year) {
        $(".js-archiveFilterSelect option[value='" + data.archive.year + "']").prop('selected', true);
      }
    });
  usedDom = predefinedDom.inCardWithArchive; // Při použití archívu se přidá DOM s extra třídou
  
  ajaxData = function (data) {
    // Vždy před odesláním XHR requestu se přidá aktuální hodnota z filtru archív
    data.archive = $('.js-archiveFilterSelect').val();
  };
}

instance = $('table[data-table]').DataTable({
  stateSave: true, // Zapne ukládání aktuální strany, vyhledávání i archívu do local/session storage
  dom: usedDom,
  ajax: {
    url: "/path/to/backend/api",
    data: ajaxData,
  },
  serverSide: true, // Zapne načítání dat ze serveru definováno v ajax.url
});

XHR Request a Laravel

Při změně počtu zobrazovaných záznamů na stránku, změně vyhledávacího textu či archívu dojde k novému requestu na server, jehož obsah může vypadat podobně, jako je znázorněno níže. Ten je samozřejmě nutné zpracovat a vrátit požadovaná data zpět.

V systému pro SunOutdoor jsem si řešení vytvořil sám, což byla klasická začátečnická chyba. Protože již existují hotové knihovny přímo do Laravelu, jako třeba Laravel-Datatables. Ty stačí navázat na model nebo kolekci a o zpracování requestu a správný formát response se již postará.

[
  "draw" => "1",
  "columns" => [
    0 => [
      "data" => "name",
      "name" => null,
      "searchable" => "true",
      "orderable" => "true",
      "search" => [
        "value" => null,
        "regex" => "false",
      ]
    ],
    1 => [
      "data" => "term_range",
      "name" => null,
      "searchable" => "true",
      "orderable" => "false",
      "search" => [
        "value" => null,
        "regex" => "false",
      ]
    ],
    2 => [
      "data" => "payment",
      "name" => null,
      "searchable" => "true",
      "orderable" => "false",
      "search" => [
        "value" => null,
        "regex" => "false",
      ]
    ],
    3 => [
      "data" => "price_to_pay",
      "name" => null,
      "searchable" => "true",
      "orderable" => "false",
      "search" => [
        "value" => null,
        "regex" => "false",
      ]
    ]
  ],
  "order" => [
    0 => [
      "column" => "1",
      "dir" => "asc",
    ],
    1 => [
      "column" => "3",
      "dir" => "asc",
    ]
  ],
  "start" => "0",
  "length" => "30",
  "search" => [
    "value" => "Pavel",
    "regex" => "false",
  ],
  "archive" => "2020",
]

Osobní zkušenosti s DataTables či jinou alternativou můžete sdílet v komentářích

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné. Email nebude zveřejněn

Buď první, kdo přidá komentář. Zatím zde nic není