Jak na git - díl 3.

(publikováno 15.11.2016) 2 Git, Windows, Linux

Pokračování ze série Git Tutoriálu. Na řadu přijde prohledávání změn v souborech, revert dříve udělaných změn a ukázka další oblasti pro stash, neboli dočasné uschování.

Jak na git - díl 3.

Tento článek patří do seriálu Jak na git. Ostatní články seriálu:


Oficiální dokumentace k dnešním příkazům: git revertgit stash, git diff a git clean

Sledování rozdílů v souborech

Sledování rozdílů mezi soubory je velmi důležitou součástí gitu. Osobně tento nástroj používám minimálně, protože v SublimeText mám plugin, který u souborů ukáže změny. Pokud je ale potřeba prohlédnout rozdíly mezi dvěma commity, větvemi apod. bude tento příkaz potřeba.

# Bez parametrů vypíše rozdíly mezi HEAD a aktuálními změnami
# pro všechny soubory. Lze ale vypsat pouze pro některé soubory
git diff <path>

# Lze specifikovat commit vůči kterému se porovnává
git diff <commit> <path>

# Parametr --cached porovnává HEAD/commit vůči souborům přidaným
# do staging area. Opět lze specifikovat soubory
git diff ---cached <commit> <path>

# Porovnává soubor/y mezi dvěma commity
git diff <commit> <commit> <path>

Jiné možné výpisy včetně rozdílů v souborech

git status -vv
# Vypíše kompletní informace o commitu včetně změn
git show <commit>
# Vypíše commity obsahující změny souboru + změny
git log -p <path>

Vrácení změn daného commitu

Zákazník chce upravit jeho systém, ale jen dočasně. Celá změna se nahraje na git jako jeden commit, a až zákazník chce vrátit změnu zpět, lze to provést jediným příkazem. I když soubory mohly být mezitím upraveny, git si s tím poradí a vrátí opravdu jen to, co předchozí commit změnil. Vrácené změny budou vytvořené jako nový commit.

# Vrátí všechny změny provedené commitem a4f2bb8
git revert a4f2bb8

# Umožní upravit zprávu nového commitu
git revert -e a4f2bb8

Git revert

Dočasné uschování

Dočasné uschování se dá provést pomocí git stash. K čemu to ale je? Stačí si představit situaci, že je rozdělaná práce a najednou se objeví chyba, která musí být urychleně opravena. Buď se všechny změny zahodí, zkopírují soubory, nebo něco jiného ne-gitovského a poté vrátí zpět. Správné řešení však je použít git stash.

Stash funguje podobně jako commit. Změny se ale schovají mimo log, a soubory vrátí do stavu HEAD (provede se git reset --hard). Po provedení úprav se změny ze stashe mohou opět vyzvednout zpět do staging area a v práci lze pokračovat. Stash většinou funguje jako zásobník, a lze do něj uschovat více úprav. Při použití apply nebo pop bez specifikace stashe se vybere ten nahoře zásobníku, neboli ten poslední.

# Uschování všech změněných souborů do stash. Oba příkazy jsou 
# ekvivalentní, ale u druhého lze přidat vlastní zprávu
git stash
git stash save "message"

# Výpis všech uschovaných stashů
git stash list
# Výpis detailů stashů
git stash show 

# Vrátí změny dříve uložené do stashe
git stash apply
# Vrátí změny a vymaže je ze stash
git stash pop

# Odstraní poslední stash, nebo specifikovaný
git stash drop <stash>
# Odstraní úplně všechny stashe
git stash clear 

Git stash

Konflikty

Při vyzvednutí změn ze stashe může dojít ke konfliktu. Jak řešit konflikty bude v příštím díle, v rámci návodu jak spolupracovat s gitem ve více lidech.

Smazání netrackovaných souborů

Příkaz git clean je velmi jednoduchý. Smaže soubory, které nejsou gitem trackované a které nejsou v .gitignore. Lze samozřejmě vypsat soubory pomocí git status a poté je smazat ručně, tento příkaz ale tuto práci odvede automaticky. Může se hodit například po provedení git reset.

# Nesmaže nic, jen ukáže co by smazal v aktuální složce
# nebo ve složce path, pokud je zadána
git clean -n <path>
# Provede smazání, v aktuální složce nebo v path
git clean -f <path>

# Smaže také soubory i složky
git clean -f -d
# Smaže soubory a složky, které ignoruje (jsou v .gitignore)
git clean -f -d -x

Připomínky a tipy můžete psát do komentářů

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné. Email nebude zveřejněn

Komentáře

Přidal bych ještě poznámku k tomu stashi, že je mnohem efektivnější pro tu případnou náhlou rychlou změnu, pracovat v jiné větvi než stashovat.

V běžném případě ano, ale může se stát, že děláš úpravu, která ti zabere 4h a jeden commit. Pak je trochu zbytečné dělat novou větev. Ale jinak ano :)

A větve ještě nebyly popsány :P